Συμπλήρωση της με αριθμό 48/2019 ΑΔΣ.

Αριθμός Απόφασης:

123

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

15/04/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: