Συγχώνευση ΔΠΣ και ΚΑΠΗ των πρώην Δήμων Αμπελοκήπων και Μενεμένης σε ένα Νομικό Πρόσωπο

Αριθμός Απόφασης:

57

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

27/02/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: