Συγκρότηση: α. Επιτροπής δημοπρασιών έτους 2012 β. Επιτροπής καθορισμού του τιμήματος ακινήτων για απ’ ευθείας αγορά – εκποίηση μίσθωση αυτών.

Αριθμός Απόφασης:

401

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

21/12/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: