Συγκρότηση Επιτροπής Αγοράς-Εμπορίου για την περίοδο μέχρι 31-12-2023

Αριθμός Απόφασης:

213

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

15/09/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: