Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για τα έργα με τίτλο: 1. «Ενεργειακή αναβάθμιση στο 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ - 1ο ΕΠΑΛ Αμπελοκήπων» (Αρ. Μελ.: 94/2013) προϋπολογισμού 499.610,00 € με Φ.Π.Α. και 2. «Ενεργειακή αναβάθμιση 13ου Δημοτικού σχολείου Αμπελοκήπων» (Αρ. Μελ.: 99/2013) προϋπολογισμού 475.521,52 € με Φ.Π.Α.

Αριθμός Απόφασης:

221

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

26/07/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: