Έγκριση πρακτικού επιτροπής αναφορικά με την εξέταση με αριθμ.πρωτ.15864/19-07-21 ένστασης η οποία κατατέθηκε από την εταιρία με επωνυμία ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ INTERACT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, διακρ.τίτλο «INTERACT M.ΕΠΕ», για το τμήμα 2, στα πλαίσια διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ενός ηλεκτροκίνητου οχήματος μεταφοράς φορτίου και δύο φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και υλικών εγκατάστασης αυτών»

Αριθμός Απόφασης:

220

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

26/07/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: