Συγκρότηση επιτροπής εκμίσθωσης ακινήτων έτους 2016.

Αριθμός Απόφασης:

403

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

13/12/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: