Συγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης ακινήτων και κινητών για την εκμίσθωση/εκποίησή τους και για τη διεξαγωγή Δημοπρασίας για την εκμίσθωση/εκποίηση αυτών έτους 2020.

Αριθμός Απόφασης:

15

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

19/01/2020

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: