Συγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης Συμβιβαστικής Επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων αυτών έτους 2020.

Αριθμός Απόφασης:

16

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

19/01/2020

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: