Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: Απομάκρυνση καθαιρέσεων και εκσκαφών από το πρώην στρατόπεδο « Μεγ. Αλεξάνδρου» ΜΕΛ.19/2022.

Αριθμός Απόφασης:

285

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

24/10/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: