Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής (καλής εκτέλεσης) έργων αξίας άνω 5.869,41€ (άρθρο 16 Π.Δ. 171/87) για το έτος 2011.

Αριθμός Απόφασης:

35

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

06/02/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: