Συγκρότηση Επιτροπών έτους 2021, παρακολούθησης και παραλαβής επί των διαγωνισμών , έτους 2021

Αριθμός Απόφασης:

426

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

20/12/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: