Διαγραφή παράβασης Κ.Ο.Κ. λόγω ελλιπών στοιχείων

Αριθμός Απόφασης:

427

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

20/12/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: