Συγκρότηση Επιτροπών έτους 2022, παρακολούθησης και παραλαβής επί των διαγωνισμών.

Αριθμός Απόφασης:

366

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

27/12/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: