Αποδοχή ποσού από το Τέλος Διαφήμισης.

Αριθμός Απόφασης:

367

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

27/12/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: