Συγκρότηση Συμβουλίου ένταξης μεταναστών (άρθρο 78 του Ν. 3852/10)

Αριθμός Απόφασης:

47

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

20/02/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: