Συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για το έργο «ANAKATAΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ» (Αρ. Μελ. : 90/2020)

Αριθμός Απόφασης:

435

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

27/12/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: