Αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης ύψους 337.920,72€ ως συμπληρωματική κατανομή ΚΑΠ

Αριθμός Απόφασης:

436

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

27/12/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: