Συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την μελέτη «ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΤΗΣ Δ.Κ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» (Αρ.Μελ.:100/2017) – Μελέτη κατηγορίας 01, 02, 20 κ

Αριθμός Απόφασης:

194

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

26/10/2017

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: