Συμμετοχή του Δήμου στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων

Αριθμός Απόφασης:

087

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

29/03/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: