Συμμετοχή του Δήμου στο Πανελλαδικό Δίκτυο ΡΟΜ και ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του.

Αριθμός Απόφασης:

252

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

28/08/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: