Συμψηφισμός λειτουργικών δαπανών Ν.Π.Δ.Δ.,ΚΔΕΔΑΜ και Σχολικών επιτροπών (αρθρ.46 Ν.4483/17).

Αριθμός Απόφασης:

240

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

27/08/2017

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: