Σύμβαση μεταξύ Ελληνικών Πετρελαίων και Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, που αφορά την διέλευση από το «Σωληνοδιάδρομο των ΕΛΠΕ», έγκριση της καταβολής αντιτίμου και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για υπογραφή σύμβασης

Αριθμός Απόφασης:

026

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

24/01/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: