Συναινετική λύση της μίσθωσης δημοτικού ακινήτου.

Αριθμός Απόφασης:

200

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

02/07/2017

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: