Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων λόγω αλλαγής αδείας τραπεζοκαθισμάτων. Ακύρωση της 167/2017 Α Σ

Αριθμός Απόφασης:

199

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

02/07/2017

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: