Συναινετική λύση της μίσθωσης του αγροτεμαχίου αριθμ. 397.

Αριθμός Απόφασης:

233

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

23/09/2018

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: