Συναινετική λύση της μίσθωσης του δημοτικού ακινήτου υπ΄αριθμ. 7

Αριθμός Απόφασης:

083

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

28/02/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: