Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Ο.Σ.Κ. Α.Ε. και Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης για την εγκατάσταση ( μελέτη και κατασκευή ) των 8ου Διθέσιου Ολοήμερου και 2ου Διθέσιου Νηπιαγωγείων Αμπελοκήπων στην οδό Ελευθερίας 4

Αριθμός Απόφασης:

380

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

04/12/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: