Σύνταξη όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση δημοτικού διαμερίσματος στην οδό Θεμ. Σοφούλη αριθ. 19-21.

Αριθμός Απόφασης:

17

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

03/02/2014

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: