Σύνταξη όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση του υπ’ αριθ. 29 δημοτικού αγροτεμαχίου

Αριθμός Απόφασης:

235

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

22/12/2013

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: