Σύνταξη όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση του υπ’ αριθ. 407 α4 Δημοτικού ακινήτου

Αριθμός Απόφασης:

168

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

09/09/2013

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: