Σύνταξη όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση του υπ’ αριθ. 407βγ δημοτικού αγροτεμαχίου

Αριθμός Απόφασης:

95

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

03/06/2013

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: