Σύνταξη όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση του υπ’ αριθ. 82 δημοτικού αγροτεμαχίου

Αριθμός Απόφασης:

198

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

11/11/2013

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: