Σύνταξη όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση του υπ΄ αριθμ. 7 δημοτικού καταστήματος.

Αριθμός Απόφασης:

225

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

16/12/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: