Σύσταση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την χορήγηση στοιχείων από την ΔΕΔΔΗΕ, έγκριση της δαπάνης, ψήφιση πίστωσης και ορισμός υπολόγου

Αριθμός Απόφασης:

032

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

27/02/2017

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: