Σύσταση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την κάλυψη δαπανών πληρωμής κάρτας e-pass για διέλευση έξι οχημάτων του Δήμου από το σταθμό διοδίων στο Δερβένι (Λαγκαδά) ή άλλους σταθμούς και ορισμός υπολόγου.

Αριθμός Απόφασης:

125

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

15/05/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: