Σύσταση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την καταβολή δαπανών του περιοδικού τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ - ΚΕΚ και Βεβαιώσεις Ταχογράφων για τα οχήματα του Δήμου και ορισμός υπολόγου.

Αριθμός Απόφασης:

124

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

15/05/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: