Σύσταση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την κάλυψη δαπανών πληρωμής κάρτας e-pass για διέλευση τριών οχημάτων του Δήμου από το σταθμό διοδίων στο Δερβένι (Λαγκαδά) και ορισμός υπολόγου.

Αριθμός Απόφασης:

15

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

24/01/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: