Σύσταση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την καταβολή δαπανών του περιοδικού τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ-ΚΕΚ και βεβαιώσεις ταχογράφων για τα οχήματα του Δήμου και ορισμός υπολόγου.

Αριθμός Απόφασης:

16

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

24/01/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: