Σύσταση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την κάλυψη εξόδων καταχώρησης εγγραπτέων πράξεων στο Κτηματολογικό Γραφείο, ορισμός υπολόγου.

Αριθμός Απόφασης:

211

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

18/09/2018

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: