Σύσταση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την κάλυψη εξόδων πληρωμής ανταποδοτικού τέλους για ρύθμιση αυθαιρέτων υπέρ ΤΕΕ, και ορισμός υπολόγου.

Αριθμός Απόφασης:

97

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

10/04/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: