Σύσταση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την κάλυψη εξόδων πληρωμής ανταποδοτικού τέλους υπέρ ΤΕΕ, για την έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας και ορισμός υπολόγου.

Αριθμός Απόφασης:

234

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

30/10/2018

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: