Σύσταση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την κάλυψη εξόδων πληρωμής ανταποδοτικού τέλους υπέρ ΤΕΕ, για την έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας και ορισμός υπολόγου.

Αριθμός Απόφασης:

18

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

24/01/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: