Αναμόρφωση προϋπολογισμού (1η αναμόρφωση οικονομικού έτους 2022).

Αριθμός Απόφασης:

17

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

24/01/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: