Σύσταση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την κάλυψη εξόδων πληρωμής ποσοστού ανταπόδοσης υπέρ ΤΕΕ, για την με αριθμό 3705287 δήλωση νομιμοποίηση αυθαίρετων κτισμάτων, έγκριση της δαπάνης, και ορισμός υπολόγου

Αριθμός Απόφασης:

061

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

02/05/2017

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: