Σύσταση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την κάλυψη εξόδων υπέρ της ΔΕΔΔΗΕ προκειμένου να γίνει (1) μία νέα σύνδεση στο δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης, έγκριση της δαπάνης, ψήφιση πίστωσης και ορισμός υπολόγου.

Αριθμός Απόφασης:

060

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

02/05/2017

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: