Σύσταση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την κάλυψη εξόδων υπέρ της ΔΕΔΔΗΕ προκειμένου να γίνουν (2) δυο νέες συνδέσεις στο δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης, και ορισμός υπολόγου.

Αριθμός Απόφασης:

054

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

21/03/2019

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: