Σύσταση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την κάλυψη εξόδων υπέρ της ΔΕΔΔΗΕ προκειμένου να γίνουν 3 νέες συνδέσεις στο δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης, έγκριση της δαπάνης, ψήφιση πίστωσης και ορισμός υπολόγου.

Αριθμός Απόφασης:

050

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

03/04/2017

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: