Σύσταση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την καταβολή δαπανών αλληλογραφίας και ορισμός υπολόγου

Αριθμός Απόφασης:

045

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

15/02/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: