Παράταση χρόνου σύμβασης της «Προμήθεια υλικών – ανταλλακτικών και ειδών υγιεινής για συντηρήσεις εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης δημοτικών χώρων»

Αριθμός Απόφασης:

042

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

15/02/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: